De Kracht van Utrecht wordt ondersteund door de Stichting SOESA (Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd). SOESA is erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat donaties aan SOESA aftrekbaar zijn voor de belasting. Het RSIN-/ANBInummer is 822368560.

Donaties
De kosten van een burgerinitiatief zijn weliswaar niet hoog en we beheren het met gepaste zuinigheid, maar voor niets gaat de zon op... Wilt u ons financieel ondersteunen om volgende onderzoeken mogelijk te maken ter ondersteuning van de lobby voor belangen van Klimaat, Natuur en Gezondheid in mobiliteitsplannen, maak dan uw donatie over op het volgende rekeningnummer:

Triodosbank NL50 TRIO 039 049 23 29 t.n.v. Stichting Onderzoek en Educatie Stad en Amelisweerd.

Neem voor periodieke schenkingen of erfenissen contact op met het bestuur

SOESA is opgericht om een formeel kader te bieden voor de financiering van activiteiten van de Kracht van Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd. Projecten, zoals het vieren van 40 jaar Vrienden van Amelisweerd, de Amelisweerd-manifestaties, Amelisweerd-dagen / Fete de la Nature en projecten als "Naar een Dubbele Schaalsprong in Fiets/OV/Railnetwerk" kunnen alleen worden uitgevoerd als er sponsoren zijn, die subsidies willen verstrekken. Fondsen van overheidsinstellingen en particulieren worden daartoe benaderd. Veelal verstrekken zulke fondsen alleen aan rechtspersonen als stichtingen of verenigingen en verwachten zij statuten en jaarverslagen om zich een beeld te kunnen vormen over de aanvrager. Naast subsidies voor speciale projecten heeft SOESA inkomsten uit donaties, doorgaans van individuele burgers.

Bestuur
Er is een bestuur van vier leden: Ben Slijkhuis (voorzitter), Cor van Angelen (penningmeester), Alwin van den Dikkenberg (penningmeester), Jeroen Wilting (lid). Daarnaast is Jan Korff de Gidts betrokken als adviseur. 


Statuten & Jaarverslagen
Bekijk hier onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2010 / 2011, Jaarverslag 2012, Jaarverslag 2013
Driejarenverslag 2014, 2015 en 2016 plus financiële bijlage.
Jaarverslag 2017 en Financieel verslag 2e helft 2016 en 2017
Jaarverslag 2018 en Financieel verslag 2018
Een afzonderlijk inhoudelijk en financieel verslag van de activiteit Fête de la Nature 2016: Bekijk/download het verslag (pdf).

Statuten zijn op verzoek beschikbaar.