Ooit had het Stadsdorp een clubje met Stadsdorpleden die samen wandelingen van ca. 5 kilometer liepen. Door verhuizing van de organisatoren is deze groep ter ziele gegaan. Zeer recent is een nieuwe groep tot stand gekomen. De deelnemers hebben 13 oktober 2020 voor het eerst samen een rondje Vondelpark gelopen.

Met elkaar is afgesproken dat er structureel gelopen wordt op elke woensdag, startend om 10.30 uur.

Op toerbeurt wordt door een lid een wandelroute van max. 5 km geselecteerd en gecommuniceerd. Er is een groepsapp in ontwikkeling waardoor het mogelijk wordt om ook tussentijds elkaar te enthousiasmeren om er op uit te gaan.

In verband met de oproep om zoveel als mogelijk is het OV te vermijden gaan we vooralsnog locaties selecteren die ook per fietst te bereiken zijn. Denk aan Wester- Flevo-Amstelpark, maar ook Amsterdamse bos of Sloterplas komen in aanmerking.

Aanmelden om mee te lopen kan bij Vera.