Op woensdag 25 november 2015 was de laatste Stadsdorp thema-avond van het jaar. Deze staat in het teken van de zorg: de organisatie van zorg verandert.

Cornelie Bosch is de eerste spreker en zij geeft aan hoe de overheid de zorg vroeger organiseerde en wat daarin veranderd is. Er wordt nu bijvoorbeeld meer verwacht van hulp binnen het eigen netwerk. Het wordt duidelijk dat het lastig is de weg te vinden in alle regels en mogelijkheden die er zijn om zorg vanuit de gemeente aan te vragen. Er vindt altijd eerst een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ plaats om te beoordelen wat precies nodig is. Het advies is dit gesprek niet alleen te voeren.

Sharon Daalder vertelt daarna over haar werk bij Markant. Zij ondersteunen mantelzorgers met informatie en advies. Zij hebben hiervoor regelmatig spreekuren in buurthuis het Claverhuis. Daarnaast zetten zij bijvoorbeeld vrijwilligers in om mantelzorgers te ondersteunen zodat zij weer tijd voor zichzelf krijgen. Er zijn nog diverse andere projecten bij Markant. Zie hiervoor hun website (wat we doen).

De derde spreekster is stadsdorp lid Aukje van Deutekom. Zij is al lange tijd vrijwilliger bij Markant en geeft drie voorbeelden van waar en op welke manier ze mantelzorgers heeft kunnen ondersteunen. Dit geeft een goed beeld van het werk als vrijwilliger en waar een mantelzorger tegenaan loopt. Het is belangrijk dat er van beide kanten een goede klik is.

Jeroen Loeffen, ook lid van ons stadsdorp, stelt de aanwezigen vervolgens de vraag: hoe houdt u plezier in het leven? Er komen diverse en ook emotionele reacties uit de zaal. Simpele dagelijkse dingen als genieten van de zonsopkomst, wandelen, werken, lezen, koken, huisdieren, kortom bezig zijn worden genoemd. Daaruit komt de vervolgvraag: waar maakt u zich de meeste zorgen om? Een van de antwoorden die uit de zaal komt is de angst om in een verpleeghuis te komen. Tenslotte wordt gevraagd welk advies je jezelf en anderen zou aanraden. Multigeneratie vrienden en/of wonen wordt genoemd evenals blijven werken aan je sociale ontwikkeling.

Binnen ons stadsdorp hebben een aantal leden het initiatief genomen en de Voorzorggroep opgericht. Zij gaan uitzoeken welke mogelijkheden er zijn om in onze buurt zorg te organiseren. Stadsdorpleden kunnen bij hen terecht voor vragen hierover.

Tijdens de borrel na afloop wordt nog nagepraat. Deze avond, met als doel kennis delen en van elkaar leren, wordt als zeer geslaagd ervaren. We bedanken de sprekers en aanwezigen voor hun aandeel daarin.

Download hier een uitgebreid verslag van Jan Overweg voorzien van informatieve aanvullingen >>