Na de thema-avond van 25 november 2015 is de werkgroep na een korte winterstop opnieuw een paar maal bij elkaar gekomen, om ten behoeve van het stadsdorp het aanbod van zorg in de binnenstad in kaart te brengen.

De werkgroep leden zijn:

  • Jenneke
  • Joke
  • Marie-Louise
  • Bea (sinds maart 2016 toegetreden tot de werkgroep)
  • Aukje (contactpersoon).

Tijdens de eerste bijeenkomst hebben we een brainstormsessie gehouden over welke gegevens we moeten beschikken. We besloten, dat we belangrijke informatie voor “zorgbehoeftigen” op de website van het stadsdorp gaan zetten, waarop ook ruimte moet komen om te reageren over de ervaringen die men heeft met de verschillende aanbieders van zorg.

We stellen ons voor om een adressenlijst op te stellen, die gelinkt wordt aan de website van deze zorgaanbieders. We hebben een werkverdeling gemaakt over welke organisaties benaderd zullen worden en ook wie naar welke informatiebijeenkomsten zal gaan.

Op 7 april hebben we deze eerste inventarisatie besproken en opnieuw de taken verdeeld.

Er zijn al wel wat conclusies door ons getrokken, b.v. dat de veranderingen in de zorg nog niet overal zijn uitgekristalliseerd en dat alle organisaties nog zoeken naar de juiste vorm.

Ook het vakjargon komt behoorlijk verwarrend over op ons als buitenstaanders en woorden als “Mantelzorgers” worden door de verschillende organisaties verschillend uitgelegd. We laten ons niet uit het (zorg)veld slaan, en hopen alles op korte termijn in kaart te hebben gebracht.

Als iemand op korte termijn advies of hulp nodig heeft, kan men een afspraak maken met het SOCIAAL LOKET van de gemeente Amsterdam.  Telefoon: 020 2552916

Ook kan men altijd terecht bij onze werkgroep met vragen >>