De Vrijwilligersacademie werkt vanuit het principe van kennis delen. Door het ruilen van kennis is er meer samenwerking met en tussen partnerorganisaties. Voor vrijwilligers biedt dit meer kansen voor ontmoeting en persoonlijke ontwikkeling.

Vrijwilligersacademie Amsterdam
Keizersgracht 340-342
1016 EZ Amsterdam

t: (020) 320 55 79
e: info@vrijwilligersacademie.net
i: www.vrijwilligersacademie.net