Het jaarplan Stadsdeel Centrum gebied Zuid wordt besproken en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het stadsdeel. Er zijn drie bijeenkomsten van het Algemeen Bestuur waarin de jaarplannen aan bod komen:

  • 4 november: een toelichting op de inhoud en totstandkoming van de jaarplannen;
  • 11 november: een speciale discussiebijeenkomst over de jaarplannen;
  • 18 november: het AB neemt een besluit over de jaarplannen.

Al deze bijeenkomsten zijn openbaar, maar voor veel  mensen zal die van 11 november het meest interessant zijn.

Tijdens deze vergaderingen kunt u desgewenst ook een mondelinge reactie (inspraakreactie) geven. Hiervoor kunt u zich op de maandag voorafgaand aan de vergadering voor 16.00 uur aanmelden via telefoon (020-2564366) of e-mail (bestuursondersteuning@centrum.amsterdam.nl). U kunt in de bestuurskalender de agenda in de gaten houden en de exacte locatie en tijdstip terugvinden een week voorafgaand aan de vergadering: http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/smartsite.shtml?id=10049.

===

Lees ook Jaarplan stadsdeel centrum gebied West en

acties verslag buurtgesprek stadsdeel centrum gebied West