Stadsdeel centrum wil daarin ondersteunen. 

Heeft u ideeën voor evenementen in de openbare ruimte of andere culturele activiteiten die de betrokkenheid in uw buurt in stadsdeel Centrum versterken? Of ideeën die bijdragen aan de creatieve ondernemersgeest in stadsdeel Centrum? Dien dan uiterlijk zondag 12 april 2015 uw projectvoorstel in voor een bijdrage in de financiering van uw plan en creativiteit van de stad. Iedere bewoner, bedrijf of instelling kan een projectvoorstel indienen. De inschrijving geldt voor activiteiten in de periode 1 juli tot en met 31 december 2015. Mochten de activiteiten doorlopen naar 2016, dan kunt u dat aangeven.

Het stadseel hoopt nieuwe en verrassende initiatieven op onverwachte locaties in stadsdeel Centrum binnen te krijgen. Houdt rekening met een of meerdere van onderstaande criteria:

  • De culturele identiteit van Amsterdam: innovatie, handelsgeest, creativiteit;
  • Ontmoeting tussen (startende) creatieve ondernemers;
  • Kleinschalige culturele activiteiten in de eigen buurt (binnen of buiten) in stadsdeel Centrum.

Voor meer informatie:
www.centrum.amsterdam.nl/actueel/nieuwsberichten/nieuwsberichten-2015-0/cultuurbudget/