Beste buurtbewoners en ondernemers,

Hierbij nodig ik u uit voor het buurtgesprek Westelijke grachtengordel.

Dinsdag 12 mei 2015
17.00 tot 19.00 uur (inloop vanaf 16.30 uur)
Rode Hoed, Keizersgracht 102

In het buurtgesprek willen we met bewoners en ondernemers van gedachten wisselen over de huidige, toekomstige en gewenste ontwikkelingen in het gebied. Het doel is het opstellen van een buurtagenda met onderwerpen die in uw buurt spelen en aandacht verdienen. Dat kunnen zaken zijn waar u zelf iets aan kan of wilt doen. En natuurlijk ook zaken die het stadsdeel voor zijn rekening moet nemen. Wensen en ontwikkelingen voor de lange termijn kunnen een plek krijgen in het gebiedsplan 2016. 

Agenda

1.       Opening en mededelingen

2.       Burgerparticipatie
Wat vindt u van de manier waarop wij met u over gebied West praten? (Zie ook: nota Burgerparticipatie 2014-2016 stadsdeel Centrum  en hoofdstuk 5 Jaarplan 2015 gebied West)

3.       De grote lijnen
Waar zijn wij nu mee bezig? Wat is de betekenis van het gebiedsplan en hoe loopt de besluitvorming?

4.       Hier en nu in uw buurt
Wat speelt er in uw buurt en wat vindt u belangrijk?

5.       Rondvraag

 

Aanmelden en meer informatie

U kunt zich aanmelden via het online formulier:  http://www.centrum.amsterdam.nl/buurten-0/gebied-west/samen/aanmeldformulier/.
Meer informatie over de buurtgesprekken vindt u op  www.centrum.amsterdam.nl > Buurten  > Gebied West > Buurt- en themagesprekken.

Ik hoop u te mogen begroeten op dinsdag 12 mei a.s.

Met vriendelijke groet,

Barbera Lavell
Gebiedscoördinator West

 

Bijlagen: