Sinds de 14e eeuw heeft Amsterdam hofjes. Het was een vroege vorm van bejaardenzorg en sociale woningbouw. Een oudedagsvoorziening voor arme mensen omdat ze er gratis konden wonen.

De Amsterdamse hofjes zijn ontstaan vanuit de begijnhoven die in ons land sinds de 12e eeuw voorkomen. Ze werden gesticht en beheerd door particulieren, vaak kinderloze rijke burgers. Vaak werd een hofje gesticht uit een nalatenschap. De meeste hofjes dragen de naam van de stichter.

In de zomermaanden zijn er in verschillende hofjes in de Jordaan hofjesconcerten. Op zondagen leuk tijdens een wandeling of voorafgaand aan de Stadsdorp zomerborrels van 7 juli en 4 augustus.

Meer informatie is te vinden op de website hofjesconcerten.