Het debuut van Tom Hofland "Lyssa" is een gefingeerde historische roman, gesitueerd ergens in de 19e eeuw, in de buurt van Rusland. Het boek gaat over een liefdesdrama tussen de jonge luitenant Gaspar en de mysterieuze dame Lyssa, oorspronkelijk van boerenkomaf, maar door haar huwelijk met een krantenmagnaat terecht gekomen in de hogere kringen.

Waar het in het boek om gaat is de tegenstelling tussen de rationeel denkenden en zij die zich laten meeslepen door de emotie. In het aangehaalde gedicht van Poesjkin wordt deze thematiek duidelijk neergezet. Het merendeel van de groep vindt het boek te chaotisch en mist, met zijn overvloed aan gekunstelde metaforen, literaire kwaliteit. Enkelen zijn getroffen door de soepele verteltrant en zien geschiktheid voor toepassing als toneeltekst, filmscript en libretto.

Josine Bokhoven