De museumgroep naar de tentoonstelling van de 150-jarige Koninklijke Prijs voor de Vrije schilderkunst geweest.   

 

Op 14 en 21 september 2021 de jubileumtentoonstelling van Koninklijke Prijs voor de Vrije Schilderkunst.

 

Myriam schreef er de volgende impressie over.

Op deze 21 september, Wereld Alzheimerdag voor de een, Prinsjesdag voor de ander, start van de herfst voor iedereen, stond ik op de Dam, nog heerlijk rustig, op enkele Oeigoeren na, die demonstreerden (terecht) tegen het bewind van China. Ik was redelijk vroeg en stond voor het Achtste Wereldwonder toen ik werd aangesproken door een Spaanse jongedame. Of ik een foto wilde maken van haar. Ze bleek net als ik een tijdslot te hebben voor 11uur. Zij om het Paleis te bezichtigen, ik om met een groepje Stadsdorpers de expositie te bekijken van de 150-jarige Koninklijke Prijs voor de Vrije schilderkunst.

Nieuwe lichting en overzicht 40 jaar genomineerden
Naast het jaarlijkse overzicht van ingezonden werk van de genomineerde jonge kunstenaars in de galerijen rond de Burgerzaal, was er de speciale jubileumexpositie Grensverkenners met werk van geselecteerde prijswinnaars en genomineerden uit de afgelopen 40 jaar. Hun werk - voor een deel speciaal voor de gelegenheid gemaakt - hangt verspreid door de stijlkamers, wat leidt tot spannende confrontaties tussen oud en nieuw.

Audio-uitleg
De audio-uitleg over deze groep schilderijen had absoluut een grote toegevoegde waarde. Alle kunstenaars waren geïnterviewd over hun inspiratie, het ontstaan, vaak een emotie uit de jeugd in hun land. (Denk specifiek aan de dame die in de Vierschaar een drieluik van teksten had hangen waarvan de middelste "We'll meet again" heet. Zij was geraakt door de speech van Queen Elizabeth tijdens de Corona lockdown in de UK in 2020. De Queen sprak deze woorden en verwees naar het lied van Vera Lynn die het altijd zong in de 2 wereldoorlog voor alle Soldaten overzee die een zware taak hadden om onze waarden en levens te verdedigen).

Er was veel diversiteit in zowel makers als gekozen materialen, zoals olieverf, acryl, maar ook rubber en waxo krijt.

Stijlkamers vol kunst
Ik vond de match van bepaalde Grensverkenners in bepaalde stijlkamers goed gekozen, m.n. in de Weeskamer (waar werd beslist welke wezen mochten blijven), een groot tableau (waxo krijt) hing van donker- en lichtgrijze hoofden/figuren verbonden door potloodslierten als ware de navelstreng.

Ook mooie foto's bijvoorbeeld 2 grote stukken waar op een bank 5 jongens zitten, trots, trotse blik! Elk met een sportartikel met een duidelijk (duur) logo, een heuptasje, een trainingspak of sportschoenen die waarschijnlijk de waarde vertegenwoordigen van Haute Couture. Ernaast dezelfde jongensgroep en dan in een "klassieke" opstelling als strijdende ridders met zwaard en schild. Mij deed dit tableau sterk denken aan Siena, waar tijdens de Palio grote groepen jongelui vechten om hun eigen buurt/wijk (contrada ) te verdedigen, ja bijna tot de dood erop volgt (helaas zien we heden ten dage dezelfde paralellen).

Publieksnominatie
Afsluitend konden we nog een formulier invullen voor nominatie van de publieksprijs voor een bepaalde kunstenaar.......tuurlijk! de jongens met de logo's Haha. Hele leuke ochtend die werd afgesloten met koffie op een zonnig terras.
Museumgroep, doe je mee?

Jammer genoeg moeten we het voortaan stellen zonder de voorbereiding en begeleiding door Josine Bokhoven. Ze selecteerde soms verrassende tentoonstellingen en maakte door haar deskundige en vooral inspirerende toelichtingen van elk museumbezoek een speciale ervaring. Langzamerhand is deze taak haar echter toch te zwaar geworden. Maar gelukkig blijft ze op afstand betrokken en zal ons attenderen op exposities die de aandacht verdienen. 

We hadden ons voor een bezoek aan de jubileumexpositie verzekerd en gaan nu op zoek naar nieuwe uitstapjes. Een keer meedoen? Meld je aan bij Ina.