Na lange tijd waren we weer eens terug in het Multatuli Museum in de Korte Korsjespoortsteeg 20.

Onze aller-allereerste stadsdorpbijeenkomst was in dit pand, toen nog Multatuli Huis geheten, op 2 juni 2014!  Er meldden zich toen 30 stadsdorpers, het paste precies. In groepjes kregen we een rondleiding van Klaartje Groot en na afloop was er een zomers glaasje wijn.

Een jaar geleden heeft Esther Verschueren het stokje van Klaartje overgenomen en het museum is in Coronatijd mooi opgeknapt en uitgebreid. Esther is in deze buurt opgegroeid en verbinding met de buurt vindt ook zij heel belangrijk.

Terwijl we met haar praten komen bezoekers binnen, een moeder met haar zoon die in Amsterdam studeert en in deze buurt woont. Esther begint met een inleiding over Multatuli en het museum, daarna volgt er een rondleiding, we haken graag aan.

Pareltje in de buurt
Het Museum is nu 2 maanden open, het bezoek moet nog een klein beetje aantrekken, net als overal, maar er is al wel een schoolklas geweest. Het is echt ook weer een pareltje, dit kleine ‘buurt’museum! Kijk ook op hun mooie website en een nieuwsbrief is er ook, inschrijven kan door een mail te sturen naar info@multatuli-museum.nl

Wij krijgen vrijdag 5 augustus om 11.00. een rondleiding door dit museum. We zien dan ook nog net de tijdelijke tentoonstelling (tot 8 augustus) 'Ik weet niet waar ik sterven zal. Saïdjah en Adinda door de ogen van Dick Matena', met de originele tekeningen voor deze literaire strip van deze bekende tekenaar uit Amsterdam. 

De toegangsprijs voor het museum is voor volwassenen € 5,- (stadspas € 2.50, geen museumjaarkaart) Iedereen kan mee, je kunt je hiervoor opgeven bij Janneke, dat kan ook per telefoon 06-23468635

En noteer alvast dit: op 18 september organiseert het museum het Multatuli festival, met theater, muziek, eten en drinken, helemaal gratis en vooral bedoeld voor buurtbewoners! Details volgen later.