Trainingen Tean Persoonlijke Gezondheids Omgeving voor stadsdorpen

Een team van Stadsdorpers maakte trainingen Persoonlijke Gezondheids Omgeving. Leer apps en websites te gebruiken:

Ik heb jullie al eerder geïnformeerd over de start van het PGO-team met vertegenwoordigers uit Stadsdorp Centrum-Oost, Stadsdorp Zuid, Stadsdorp De Pijp en Stadsdorp Wetering+. Dat team stelt zich tot doel om een leergang te ontwikkelen die alle stadsdorpen zullen kunnen gebruiken om een Persoonlijke Gezondheids Omgeving (PGO) te kiezen en te leren gebruiken. PGO’s zijn apps of websites waarmee je je gezondheidsgegevens kunt inzien en delen met anderen. Zij zullen je in de gelegenheid stellen om meer grip te krijgen op de ontwikkeling van je gezondheid. Met het klikken op deze link opent zich een YouTube filmpje van de Patiënten Federatie Nederland met verdere uitleg. 

Hieronder kun je lezen over diverse handige trainingen en een aanbod voor wie zelf als trainer aan de slag wil:


Online trainingen huisartsenportaal

Omdat het nog wel enige tijd zal duren voordat de PGO’s in hun volle omvang beschikbaar zijn, biedt het PGO-team inmiddels online trainingen aan voor inzage van je medische gegevens bij de eigen huisarts, het zogenaamde huisartsenportaal. De meeste huisartsen hebben een portaal. Omdat niet iedereen even handig is op digitaal gebied, hebben we een paar hulpmiddelen ontwikkeld:

  • Een online training om deel te kunnen nemen aan een videoconferentie. Klinkt tegenstrijdig, maar het werkt prima in de praktijk.
  • Een online training om toegang te verwerven tot het portaal van je eigen huisarts. Deze training is inmiddels twee keer gegeven en helpt je de digitale hindernissen te nemen.

 Dit zijn korte trainingen van een halve dag.


Training voor trainers in stadsdorpen

Wij organiseren ook trainingen voor trainers van andere stadsdorpen. Zij krijgen dan het gebruikte materiaal, zoals voorlichtingsdocumenten, presentaties, video’s en standaardcorrespondentie. Wij zijn in gesprek met het OLVG, dat belangstelling heeft voor de ontwikkeling van een vergelijkbare training voor hun portaal. Daarnaast werken we samen met andere zorgaanbieders in Amsterdam in voorbereiding op de implementatie van PGO’s. Wie ons op de voet wil volgen kan zich door te klikken abonneren op onze nieuwsbrief.


Training digitaal met elkaar in gesprek en samen dingen ondernemen

Ervaring delen over digitale ondersteuning in Stadsdorp Wetering+
Omdat ‘lijfelijke’ ontmoetingen voorlopig niet mogelijk zijn hebben we in Stadsdorp Wetering+ allerlei trainingen ontwikkeld die onze deelnemers in staat stellen toch met elkaar langs digitale weg in gesprek te komen of activiteiten te ondernemen. Daarnaast hebben we onze gebruikelijke iPhone/iPad cursus ook omgezet in een online cursus. Dat had nogal wat voeten in de aarde, omdat online leren een andere aanpak vergt. Voor stadsdorpen die belangstelling hebben voor deze trainingen en zelf ook dat willen gaan organiseren kunnen we een (online) workshop organiseren die toelicht hoe het materiaal gebruikt wordt. Deze materialen worden dan aan deze trainers ter beschikking gesteld voor gebruik binnen hun stadsdorp. Het gaat om de volgende cursussen/trainingen: 

  • iPhone/iPad cursus: 5 delen met live presentaties en begeleidende video’s, inventarisatie startniveaus, ondersteuningsmateriaal voor digicoaches, huiswerkopdrachten, standaardcorrespondentie, evaluatieve vragenlijst, enzovoort
  • zelf videogesprekken organiseren: 2 delen, presentatie, huiswerk, standaardcorrespondentie, evaluatieve vragenlijst enzovoort
  • contactloos betalen: 1 deel, presentatie, huiswerk, standaardcorrespondentie, evaluatieve vragenlijst enzovoort

De online iPhone/iPad cursus is eenmaal verzorgd. Die leverde een goed resultaat op. Alle deelnemers vonden dat zij met de cursus aan zelfvertrouwen gewonnen hadden en zelfredzaam geworden waren bij het gebruik van hun iPad/iPhone. De cursussen ‘zelf videogesprekken organiseren’ stelde onder andere deelnemers in staat om activiteiten zoals leesclubs in andere vorm voort te zetten. De cursussen contactloos betalen namen veel technologievrees weg en gaven de deelnemers meer vertrouwen in het hanteren van nieuwe betaalmethoden, zoals een ‘tikkie’ versturen of een QR betaalcode scannen.

 Ik neem aan dat er stadsdorpen zijn die dit soort trainingen zouden willen aanbieden aan hun leden. Wij zijn bereid om daarbij te helpen.

 Stadsdorp Wetering+ - Gerrit de Jager

 

Meer informatie over PGO op deze pagina.