De komende jaren neemt het aantal ouderen van 75 jaar en ouder fors toe. Er zullen meer ouderen zijn die alleen wonen en meer ouderen kampen met gezondheidsproblemen. Om meer zicht te krijgen op wat dit betekent voor de vraag naar zorg en ondersteuning is in de literatuurstudie Zorgen voor thuiswonende ouderen nagegaan wat de aantallen en kenmerken van de huidige en toekomstige ouderen zijn. 

Daarnaast komen de huidige ouderenzorg inclusief knelpunten en verwachtingen voor de toekomstige zorg voor ouderen aan bod. De belangrijke trends in de zorg voor ouderen tot 2030 zijn in deze infographic uitgelicht. Er worden 5 thema's belicht: 1. Aantal ouderen neemt toe 2. Ouderen veranderen 3. Tekort aan mantelzorgers en professionals 4. Aard van de zorg verandert en 5. Kwetsbare ouderen.