Amsterdam vergrijst, de meeste Stadsdorpen krijgen in hun naaste omgeving te maken met de thema’s “zorg en wonen”. De Kenniskring Zorg en Wonen van de Amsterdamse stadsdorpen is ontstaan om kennis en kunde te bundelen op deze maatschappelijke thema’s. De drijvende kracht is de nadruk op langer zelfstandig wonen in een maatschappij waar onderlinge hulp een belangrijk uitgangspunt is geworden.

Stadsdorpen komen in aanraking met praktische vragen van deelnemers rond zorg en wonen. Zij willen elkaar daarin versterken om oplossingen te vinden. Veel Stadsdorpen hebben langer zelfstandig wonen al als thema. Wij zien door de jaren heen dat de interesse in het onderwerp ook bij andere Stadsdorpen meer en meer toeneemt.

De kenniskring biedt een platform om ervaringen uit te wisselen, om nieuwe ideeën uit te denken en om die soms in projecten te realiseren. Wij zijn gesprekspartner voor de gemeente en andere professionals, waarbij we hen het ervaringsperspectief bieden van een buurt/bewonersorganisatie.

 De Kenniskring Zorg en Wonen van de Amsterdamse Stadsdorpen maakt een periodieke nieuwsbrief voor Stadsdorpers en alle geïnteresseerden. Waarom: om te laten weten welke onderwerpen en thema’s rond zorg en wonen er in de Kenniskring aan de orde komen. We willen graag onze ervaring en kennis delen. Op de website van de Stadsdorpen van Amsterdam staat ook een link waarmee iedere geïnteresseerde zich op de nieuwsbrieven van de kenniskring kan abonneren.