Op 20 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering (ALV) van StadsdorpBuurt7 gehouden in de Noorderkerk.

Om 16.00 uur begon het officiële gedeelte, daarna was er ruimte voor De Vrouwen van Kabaal en een borrel.

Onderstaand vind je de agenda en bijbehorende stukken.

Agenda
Notulen Algemene Ledenvergadering 18 januari 2017
Jaarverslag 2017
Jaarrekening 2017 (niet beschikbaar in pdf. Opvragen bij de penningmeester)
Verslag kascommissie
Begroting 2018
Voordracht bestuursleden
(Concept)verslag Algemene Ledenvergadering 20 maart 2018