Onze eigen Wester is zo genereus geweest om ons de hele kerk te gunnen, dus plek genoeg voor veel mensen! Stadsdorper Paul Hassing gaat in gesprek met Rinke Oostra en Sabine van der Snoek, zij zijn gebiedsmakelaar en gebiedscoördinator van onze buurt. Uiteraard is er ruimte voor vragen uit de zaal.

Daarna zal er volop gelegenheid zijn om met elkaar bij te praten onder het genot van feestelijke hapjes en drankjes.

Het geheel wordt omlijst door bijzondere muziek, gespeeld door twee stadsdorpviolisten.

Fijn jullie weer te zien! Wel graag aanmelden via jandore@planet.nl of 06-23468635.

Natuurlijk is het leuk als je gasten meeneemt, ook dat graag even melden.

Zoals overal is de toegang met de coronacheck, dat mag ook een papieren bewijs zijn.