Nog net voor de strenge lockdown, zijn we met een piepklein clubje bij elkaar gekomen begin oktober 2020, om te praten over Dr Hendrik Muller, Wereldreiziger voor het vaderland (1859 – 1941),van Dick van der Meulen.

Weinigen zal de naam iets zeggen, maar in zijn eigen tijd was HM redelijk bekend als consul-generaal van de Oranje-Vrijstaat en heeft hij zich ingezet voor de Boeren tijdens de Tweede Boerenoorlog.

Van der Meulen schetst het portret van een ijdele, zelfingenomen man, een éénling, die voortdurend op zoek is naar een zinvolle invulling van zijn leven en bevestiging van zijn bestaan. Die bevestiging zoekt hij niet zozeer in liefde, vrienden of gezin maar in een wereldse carrière. Nooit is de beloning groot genoeg.

De biograaf heeft uitgebreid bronnenonderzoek gedaan en sleept je enthousiast mee op de wereldreizen van Hendrik Muller, die hij voor werk of plezier onderneemt. Zijn portret van de man is niet altijd even positief, vd Meulen laat zijn ergernissen ruimschoots doorschemeren, misschien heeft hij daarmee de goede eigenschappen wat tekort gedaan, maar het beeld wordt daardoor wel levendig.


Er staan ook mooie foto's in het boek, gevonden door pdoor Froukje Holtrop.

We vroegen ons af of het verhaal van HM zich niet uitstekend zou lenen voor een roman. De ingrediënten zijn zeker aanwezig, zoals "de zomer- en wintervrouw", de spannende reizen, zijn ijdelheid en enorme hang naar decoraties.

Er waren ook wat kanttekeningen: Sommigen vonden het boek nogal schoolmeesterachtig en ondanks de vlotte stijl, las het niet heel makkelijk. Misschien omdat er veel heen en weer wordt gesprongen in de tijd zonder dat het altijd duidelijk is om welke periode het gaat.

Marre van Dantzig
Boekhandel Evenaar