Wil jij kinderen met een taalachterstand helpen?

VoorleesExpress Amsterdam zoekt enthousiaste voorleesvrijwilligers!
Als voorlezer spreek je 20 keer een uurtje per week af met ‘je eigen’ voorleesgezin om leesplezier en de taalontwikkeling te stimuleren. Thuis, in de bieb óf online. Je brengt het kind in aanraking met mooie, grappige of spannende verhalen, en zoekt samen met de ouder(s) naar manieren om taal een vaste plek te geven in het gezin. De VoorleesExpress staat voor je klaar met training, materialen en tips.


Wat is de VoorleesExpress Amsterdam? 

Al ruim 12 jaar komen onze vrijwilligers bij gezinnen over de vloer om kinderen met een taalachterstand extra aandacht te geven en ouders in staat te stellen de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Dit doen ze door 20 keer een uurtje per week voor te lezen en taalspelletjes te doen. Sinds Corona kan dit ook online via videobellen.

Waarom meedoen?

Maar liefst 1 op de 5 kinderen in Amsterdam begint de basisschool met een taalachterstand. Niet omdat ze minder slim zijn, maar omdat ze opgroeien in een omgeving met weinig taalaanbod en waar voorgelezen worden niet vanzelfsprekend is. Met alle gevolgen van dien. Deze kansenongelijkheid wordt door de coronacrisis extra versterkt, doordat kinderen voor hun ontwikkeling in grotere mate afhankelijk zijn van hun thuisomgeving.


Wat is de meerwaarde van een voorleestraject?

Als voorlezer kun je met iets meer dan een uurtje per week het verschil maken voor een gezin bij jou in de buurt. Je draagt bij aan het terugdringen van laaggeletterdheid en kansenongelijkheid in de stad. Daarnaast is het een leuke manier om je buurtgenoten beter te leren kennen en een bijzondere band op te bouwen.

Centrum: 15 gezinnen wachten

In het centrum zijn er 15 gezinnen die wachten op een voorlezer. Misschien wilt u ze helpen?

Kijk voor meer informatie en om
je aan te melden op: https://voorleesexpress.nl/amsterdam. Tot snel?

Fijne dagen en alvast een mooi 2021! 

 

Hartelijke groet,  
Mariama Jalo