Nieuwsbrief 41
Inhoud:
Koffie-inloop
Buurtborrel
Groepsactiviteiten
Ander (buurt)nieuws
Informatie en vragen

Nieuwsbrief 40
Inhoud:
Koffie-inloop
Buurtborrel
Groepsactiviteiten
Ander (buurt)nieuws
Informatie en vragen

Nieuwsbrief 39
Inhoud:
Koffie-inloop
Buurtborrel
Verslag Themabijeenkomst 5 juni
Groepsactiviteiten
Ander (buurt)nieuws
Informatie en vragen

Nieuwsbrief 38
Inhoud:
Themabijeenkomst 5 juni
Buurtborrel
Koffie-inloop
Zorg en Wonen
Groepsactiviteiten
Ander (buurt)nieuws
Informatie en vragen

Nieuwsbrief 37
Inhoud:
Torensluis
Buurtborrel
Koffie-inloop
Thema-bijeenkomst 5 juni
Groepsactiviteiten
Ander (buurt)nieuws
Informatie en vragen

Nieuwsbrief 36
Inhoud:
Algemene Ledenvergadering
Presentatie groepen / borrel
Buurtborrel
Koffie-inloop
Thema-bijeenkomst
Groepsactiviteiten
Ander (buurt)nieuws
Informatie en vragen